Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (LQUOC_VINH@YAHOO.COM)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  LoveStoryVariousArtists.mp3 072__Cher__Believe_1999.mp3 IMG_2575.jpg HSG_QG_2010.mp3 NGhe_11_toan_bo.mp3 Nghe_10_toan_bo.mp3 Listen_K10_HKI20112012_.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Thanh Phương
  Giới tính Nam
  Website https://nguyenthanhphuongctv.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 15276 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Phạm Thị Hồng Nhụy
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 4916 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thụy Thùy Linh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lưu Quôc Tuấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Văn Ngợi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Điểm số 15409 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lý Thị Thúy Quyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 78 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đăng Văn Ngơi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Điểm số 48618 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thang Bách Kỳ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Tô Phượng Tú
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 18719 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Diệp Nũi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hà Thanh Duy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Điểm số 119 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Dương Thanh Tòng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 30 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Thiện Em
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Trần Bảo Chương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 6704 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lưu Quốc Vinh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Thpt Chuyên Trà Vinh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 110 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Hồng Tiến
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2961 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thiện Em
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 144 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thái Phong Nghĩa
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/express
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 10294 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Thạch Công Nguyên
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Chuyên Trà Vinh
  Quận/huyện Thành phố Trà Vinh
  Tỉnh/thành Trà Vinh
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 168 (xem chi tiết)